Στη FLEX SAUNA θα βρείτε το Zipper !

Πρόκειται για ένα μικρό shop με προιόντα αξεσουάρ BOXER BARCELONA
Η FLEX SAUNA άνοιξε το παγκοσμίως γνωστό EAGLE BAR στο Μοναστηράκι 2012 - 2017 και το Zipper Shop
Απο τό 2012 ένα μικρό παράρτημα του Zipper Shop λειτουργεί στη FLEX SAUNA με προιόντα BOXER BARCELONA.
 
  

 

 

 

 At FLEX SAUNA you will find Zipper!

This is a small shop that has BOXER BARCELONA accessories
FLEX SAUNA opened the world famous EAGLE BAR in Monastiraki 2012 - 2017 and the Zipper Shop
Since 2012 a small branch of Zipper Shop operates in FLEX SAUNA with BOXER BARCELONA product
 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
FLEX    EAGLE   ZIPPER 
 

 

 

Share

171616278