ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 13 ευρώ
(Η χαμηλότερη σάουνα είσοδος στην Ευρώπη)
 
Μέχρι 31 Αυγούστου με την είσοδο σας έχετε ακόμη μία δώρο
(Ένα δωράκι σε όλους για τα 16 χρόνια λειτουργίας μας)
 
• Οι κάρτες 5 επισκέψεων ήταν μέχρι 30 Ιουνίου 
   
********** 
 
GENERAL ENTRANCE 13 euros
(The lowest sauna entrance in Europe)
 
Until the 31st of August with your entrance you have one more gift
(A gift to everyone for the 16 years of operation)

   


  ΝΕW! FLEXIBLE επιλογές εισόδου για όλους.


 

 

Πάσο 15 ευρώ για μία μέρα
Είσοδος με δικαίωμα να φύγεις και να επιστρέψεις την ίδια μέρα

 

Πάσο 20 ευρώ για 2 μέρες
Είσοδος για 2 συνεχόμενες μέρες
 
********** 

One day pass: 15 euros 
Entrance with the right to leave and return the same day
Two days pass: 20 euros 
Entrance for 2 consecutive days

 

 
 
 
 
HAPPY HOUR 20:00 - 24:00
EΙΣΟΔΟΣ 6€ σε άτομα μέχρι και 30 ετών   (Είσοδος με αποδεικτικό ηλικίας)
HAPPY HOUR 22:00 - 24:00
ΕΙΣΟΔΟΣ 10€ σε άτομα άνω των 30 ετών
 
********** 
 
HAPPY HOUR 8pm - 12am
ENTRANCE 6€ to people until 30 years old   (Entry with proof of age)

HAPPY HOUR 10pm - 12am
ENTRANCE 10€ to people over 30 years 

 


 

 
ΥOUNG DAY
ΕΙΣΟΔΟΣ 6€ κάθε Δευτέρα όλη μέρα σε άτομα μέχρι και 30 ετών
YOUNG BULL
EIΣΟΔΟΣ 5€ κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα σε άτομα μέχρι και 30 ετών
  
**********

ΥOUNG DAY
ENTRANCE 6€ every Monday all day to people until 30 years old
YOUNG BULL
ENTRANCE 5€ every first Monday of the month to people until 30 years old

 

 
   
  
 Σολάριουμ 20 λεπτά 10 ευρώ
 
********** 
Solarium 20 minutes 10 euros
 
 
  

 

Share

171616278